Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Simona Tarda

Adresa objednávateľa: Slovenského raja 33/34, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa dodávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 00329649

Predmet zmluvy: odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 04.11.2022

Datum zverejnenia: 21.12.2022

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Zmluva o odvádzaní splaškovej odp. vody ver. kanalizáciou.PDF ( veľkosť: 98,5 KB, aktualizované: Streda 21. December 2022 16:49 )