Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Zmluva o dodávke plynu

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet zmluvy: zabezpečenie dodávky plynu do odberného miesta - novostavba Materskej školy

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 21.12.2022

Datum zverejnenia: 21.12.2022

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Zmluva.PDF ( veľkosť: 144 KB, aktualizované: Streda 21. December 2022 12:49 )