Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Zmluva o spolupráci

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Úrad vlády SR

Adresa dodávateľa: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava

IČO dodávateľa: 00151513

Predmet zmluvy: financovanie projektu s cieľom vytvárania inkluzívného prostredia v MŠ

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 14.11.2022

Datum zverejnenia: 05.12.2022

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Zmluva o spolupráci.PDF ( veľkosť: 1,6 MB, aktualizované: Pondelok 05. December 2022 14:34 )