Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Kúpna zmluva č. 149-A.2-ST-46-KZ/2021

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Slovenská republika, Železnice SR

Adresa objednávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava

IČO objednávateľa: 31364501

Názov dodávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa dodávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 00329649

Predmet zmluvy: predaj pozemkov pre stavbu modernizácia železničnej trate Žilina-Košice

Zmluvná cena: 48216.42 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 14.10.2022

Datum zverejnenia: 02.12.2022

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Kúpna zmluva.PDF ( veľkosť: 377,1 KB, aktualizované: Piatok 02. December 2022 09:08 )