Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Zmluva o dielo č. 01/2022

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1/2022

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: JUNO DS s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 36 501 522

Predmet zmluvy: realizácia zákazky s názvom "Miestne komunikácie v obci Spišské Tomášovce"

Zmluvná cena: 86350.43 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 12.09.2022

Datum zverejnenia: 30.11.2022

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo.PDF ( veľkosť: 369,9 KB, aktualizované: Streda 30. November 2022 12:53 )