Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

prečistenie kanalizácie na ulici Novej v obci Spišské Tomášovce dňa 3.3.2023

Identifikácia

Číslo objednávky: 17/2023

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Spiš vrt, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Rudňany 141, 053 23

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: prečistenie kanalizácie na ulici Novej v obci Spišské Tomášovce dňa 3.3.2023

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 03.03.2023

Datum zverejnenia: 03.03.2023

Dokumenty