Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

spracovanie výkazu výmer a rozpočtu pre Rekonštrukciu Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Spišské Tomášovce podľa cenovej ponuky

Identifikácia

Číslo objednávky: 15/2023

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Jaroslav Sokolský

Adresa dodávateľa: Jána Janského 3322/12, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 53543131

Predmet objednávky: spracovanie výkazu výmer a rozpočtu pre Rekonštrukciu Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Spišské Tomášovce podľa cenovej ponuky

Cena objednávky: 500.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 01.03.2023

Datum zverejnenia: 01.03.2023

Dokumenty