Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

spracovanie projektového hodnotenia energetickej hospodárnosti budov pre Rekonštrukciu Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Spišské Tomášovce

Identifikácia

Číslo objednávky: 14/2023

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: WINKS s.r.o.

Adresa dodávateľa: Čajkovského 14, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 45 243 956

Predmet objednávky: spracovanie projektového hodnotenia energetickej hospodárnosti budov pre Rekonštrukciu Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Spišské Tomášovce

Cena objednávky: 600.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 01.03.2023

Datum zverejnenia: 01.03.2023

Dokumenty