Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

vypracovanie PD pre Rekonštrukciu Obecného úradu a kultúrneho domu Spišské Tomášovce

Identifikácia

Číslo objednávky: 11/2023

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Ing. arch. Marek Kicko

Adresa dodávateľa: Banícka 1486/11, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: vypracovanie PD pre Rekonštrukciu Obecného úradu a kultúrneho domu Spišské Tomášovce

Cena objednávky: 1750.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 27.02.2023

Datum zverejnenia: 27.02.2023

Dokumenty