Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

vybavenie kuchyne v Novostavbe Materskej školy Spišské Tomášovce

Identifikácia

Číslo objednávky: 06/2023

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: EUROGASTROP, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 44137761

Predmet objednávky: vybavenie kuchyne v Novostavbe Materskej školy Spišské Tomášovce

Cena objednávky: 52665.60 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 13.02.2023

Datum zverejnenia: 14.02.2023

Dokumenty