Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

publikácia - Účtovné súvzťažnosti samospráve

Identifikácia

Číslo objednávky: 2/2023

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: RVC Štrba

Adresa dodávateľa: Hlavná 188/67, 059 38 Štrba

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: publikácia - Účtovné súvzťažnosti samospráve

Cena objednávky: 44.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 09.01.2023

Datum zverejnenia: 11.01.2023

Dokumenty