Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

publikácia "Zákon o obecnom zriadení - komentár 2 vydanie"

Identifikácia

Číslo objednávky: 59/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: RVC-ZO

Adresa dodávateľa: Hlavná 188/67, 059 38 Štrba

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: publikácia "Zákon o obecnom zriadení - komentár 2 vydanie"

Cena objednávky: 73.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 19.12.2022

Datum zverejnenia: 19.12.2022

Dokumenty