Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

oprava hav. stavu dosadzovacej nádrže ČOV I. na základe uznesenia č. 166/2022

Identifikácia

Číslo objednávky: 58/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Ekoservis Slovensko s.r.o.

Adresa dodávateľa: Stredná 126,059 91 Veľký Slavkov

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: oprava hav. stavu dosadzovacej nádrže ČOV I. na základe uznesenia č. 166/2022

Cena objednávky: 6960.72 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 10.11.2022

Datum zverejnenia: 11.11.2022

Dokumenty