Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

prečistenie kanalizácie na ulici Krátkej a časti Juraja Sklenára

Identifikácia

Číslo objednávky: 57/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Spiš vrt, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Rudňany 141, 053 23

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: prečistenie kanalizácie na ulici Krátkej a časti Juraja Sklenára

Cena objednávky: 257.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 07.11.2022

Datum zverejnenia: 08.11.2022

Dokumenty