Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

vypracovanie PD na verejné osvetlenie Parkovisko Čingov

Identifikácia

Číslo objednávky: 56/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Ing. Jozef Cerva - AVREC

Adresa dodávateľa: Budovateľská 385, 059 34 Spišská Teplica

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: vypracovanie PD na verejné osvetlenie Parkovisko Čingov

Cena objednávky: 400.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 04.11.2022

Datum zverejnenia: 07.11.2022

Dokumenty