Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

maľovanie stĺpov verejného osvetlenia v lokalite Čingov

Identifikácia

Číslo objednávky: 52/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Služby obce, s.r.o., r.s.p.

Adresa dodávateľa: Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: maľovanie stĺpov verejného osvetlenia v lokalite Čingov

Cena objednávky: 382.00 € bez DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 20.10.2022

Datum zverejnenia: 21.10.2022

Dokumenty