Obec Spišské Tomášovce

Objednávka

projektová dokumentácia na chodník na ulicu Juraja Sklenára

Identifikácia

Číslo objednávky: 47/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Projektovanie dopravných stavieb s.r.o.

Adresa dodávateľa: Trhová 5380/9, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: projektová dokumentácia na chodník na ulicu Juraja Sklenára

Cena objednávky: 5000.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 04.10.2022

Datum zverejnenia: 11.10.2022

Dokumenty