Obec Spišské Tomášovce

Faktúra

vyúčtovacia fa za dodávku plynu - nedoplatok

Identifikácia

Číslo faktúry: 8431854017

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa odberateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO odberateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: vyúčtovacia fa za dodávku plynu - nedoplatok

Fakturovaná suma: 4948.19 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 13.01.2023

Dátum doručenia: 17.01.2023

Datum zverejnenia: 23.01.2023

Dokumenty