Obec Spišské Tomášovce

Faktúra

fa za distribúciu plynu

Identifikácia

Číslo faktúry: 9000461417

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa odberateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO odberateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

IČO dodávateľa: 35910739

Predmet faktúry: fa za distribúciu plynu

Fakturovaná suma: 11.92 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 12.01.2023

Dátum doručenia: 17.01.2023

Datum zverejnenia: 23.01.2023

Dokumenty