Obec Spišské Tomášovce

Faktúra

fa za zber a odvoz komunálného odpadu

Identifikácia

Číslo faktúry: 1532205213

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa odberateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO odberateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Brantner Nova, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 31659641

Predmet faktúry: fa za zber a odvoz komunálného odpadu

Fakturovaná suma: 4390.33 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 03.01.2023

Dátum doručenia: 09.01.2023

Datum zverejnenia: 23.01.2023

Dokumenty