Obec Spišské Tomášovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
22.05.2012 Zmluva o vykonávaní preventívnej a liečebnej veterinárskej činnosti
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce MVDr. Albert Martinko 01.05.2012
16.05.2012 Zmluva o sprostredkovaní na predaj cenín
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Tourclub s.r.o. 30.04.2012
16.05.2012 Zmluva na kultúrny program s hudobným a tanečným doprovodom
100.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Folklórna skupina " Poračan " 13.05.2012
07.05.2012 Zmluva na stočné
7-2012
57.60 € s DPH Tatiana Kešeľáková Obec Spišské Tomášovce 07.05.2012
07.05.2012 Zmluva na stočné
8-2012
57.60 € s DPH Mgr. Lucia Sopkovičová Obec Spišské Tomášovce 07.05.2012
03.05.2012 kúpna zmluva
1/2012/KZ
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Mgr. Tatiana Vašková, Mária Kostelníková, Lídia Kostelníková 23.04.2012
18.04.2012 Kúpna zmluva
18.04.2012
680.00 € s DPH Cyril Melega Obec Spišské Tomášovce 16.04.2012
17.04.2012 Dohoda o zabezpečení odbornej praxe študenta
0.00 € s DPH Univerzita Konštantína Filozofa Obec Spišské Tomášovce 16.04.2012
17.04.2012 Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov zmena stavebníka
ZoP/2012/110-PP
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Východoslovenská distribučná, a.s. 16.04.2012
17.04.2012 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
ZoP/2012/110
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Východoslovenská distribučná, a.s. 16.04.2012
13.04.2012 Zmluva o prenájme nehnuteľností priestorov kultúrneho domu
246.00 € s DPH Yes, we can Obec Spišské Tomášovce 01.04.2012
04.04.2012 zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
6/2012
28.80 € s DPH Klaudia Bigošová Obec Spišské Tomášovce 04.04.2012
28.03.2012 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami.
005 / § 50j / 2012
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves 20.03.2012
12.03.2012 Dohoda o odstúpení od kúpnej zmluvy č. 25/2010 zo dňa 10.10.2010
1-2012
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Obec Spišské Tomášovce 09.03.2012
12.03.2012 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 5-2012
5-2012
14.00 € s DPH Peter Frankovič Obec Spišské Tomášovce 12.03.2012
Zobrazených 1486 - 1500 z celkových 1518.
1 2 94 95 96 97 98 100 102