Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Viktor Kacvinský

Adresa objednávateľa: Lúčna 582/14, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa dodávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 00329649

Predmet zmluvy: odvádzanie odpadovej splaškovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 09.03.2023

Datum zverejnenia: 15.03.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Zmluva o odvádzaní splaškovej odpaovej vody verejnou kanalizáciou.PDF ( veľkosť: 95 KB, aktualizované: Streda 15. Marec 2023 14:52 )