Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Tomáš Oltman

Adresa objednávateľa: Smižianska 169/19, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa dodávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 00329649

Predmet zmluvy: odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 13.03.2023

Datum zverejnenia: 15.03.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Zmluva o odvádzaní splaškovej odp. vody ver. kanalizáciou.PDF ( veľkosť: 97,8 KB, aktualizované: Streda 15. Marec 2023 14:34 )