Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu uzatvorenej dňa 30.06.2021

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Giľák Milan a Oľga Giľáková

Adresa objednávateľa: Školská 289/5, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa dodávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 00329649

Predmet zmluvy: zmena výšky nájmu v bytovom dome na ulici Školskej

Zmluvná cena: 91.54 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 10.01.2023

Datum zverejnenia: 22.02.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Dodatok č. 1.PDF ( veľkosť: 22,2 KB, aktualizované: Streda 22. Február 2023 16:40 )