Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu uzatvorenej dňa 14.10.2022

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Zvolenský Ladislav

Adresa objednávateľa: Smižany

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa dodávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 00329649

Predmet zmluvy: zmena výšky nájmu v bytovom dome na ulici Školskej

Zmluvná cena: 91.54 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 10.01.2023

Datum zverejnenia: 17.02.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Dodatok č.1.PDF ( veľkosť: 21,9 KB, aktualizované: Piatok 17. Február 2023 08:58 )