Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Adresa objednávateľa: Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

IČO objednávateľa: 00179124

Názov dodávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa dodávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 00329649

Predmet zmluvy: poskytnutie finančných prostriedkov

Zmluvná cena: 22371.60 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 06.09.2022

Datum zverejnenia: 23.09.2022

Dokumenty Pdf Dodatok č. 1.PDF ( veľkosť: 51,9 KB, aktualizované: Piatok 23. September 2022 10:43 )