Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: SPP - distribúcia, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

IČO dodávateľa: 35910739

Predmet zmluvy: pripojenie do distribučnej siete - novostavba Materskej školy

Zmluvná cena: 180.30 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 31.08.2022

Datum zverejnenia: 20.09.2022

Dokumenty Pdf Zmluva o pripojení.PDF ( veľkosť: 212,7 KB, aktualizované: Utorok 20. September 2022 12:49 )