Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Dodatok č. 1 k Kúpnej zmluve č. 2/2022 zo dňa 25.7.2022

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Mária Kostelníková a spol.

Adresa dodávateľa: Smižianska 178/37, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Dodatok č. 1

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 19.09.2022

Datum zverejnenia: 19.09.2022

Dokumenty Pdf Dodatok č. 1.PDF ( veľkosť: 233,6 KB, aktualizované: Pondelok 19. September 2022 14:46 )