Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011W040-122-15

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Košický samosprávny kraj

Adresa dodávateľa: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

IČO dodávateľa: 35541016

Predmet zmluvy: Dodatok č. 2 - Aktualizácia vzoru zmluvy o poskytnutí NFP

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 22.08.2022

Datum zverejnenia: 23.08.2022

Dokumenty Pdf Dodatok č.2.PDF ( veľkosť: 501,6 KB, aktualizované: Utorok 23. August 2022 13:20 )