Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Zmluva o výpožičke č KRHZ-KE-VO-634/2022

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Ministerstvo vnútra SR

Adresa dodávateľa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava

IČO dodávateľa: 00151866

Predmet zmluvy: bezplatné užívanie majetku štátu - súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 23.06.2022

Datum zverejnenia: 03.08.2022

Dokumenty Pdf Zmluva o pôžičke.PDF ( veľkosť: 215,8 KB, aktualizované: Streda 03. August 2022 14:17 )