Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Dodatok č. 27 k Zmluve č. 6000/2002/V-20

Identifikácia

Číslo zmluvy: dodatok č.27

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Brantner Nova, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sadová 13, Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 31659641

Predmet zmluvy: zhodnotenie zmesového komunálneho odpadu - mechanicko-biologická úprava komunálneho odpadu

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 07.07.2022

Datum zverejnenia: 15.07.2022

Dokumenty Pdf 15072022111111.PDF ( veľkosť: 37 KB, aktualizované: Piatok 15. Júl 2022 12:17 )