Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.:4905.1062013KKO

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: EUROVIA SK, a.s.

Adresa dodávateľa: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

IČO dodávateľa: 31651518

Predmet zmluvy: Zhotovenie prác v zmysle Rozpočtu "Zmenová list"

Zmluvná cena: 307552.41 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 10.06.2022

Datum zverejnenia: 10.06.2022

Dokumenty Pdf Dodatok č.1.PDF ( veľkosť: 620,3 KB, aktualizované: Piatok 10. Jún 2022 11:08 )