Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov obecnej budovy - TU zo dňa 18.5.2021

Identifikácia

Číslo zmluvy: 3/2022 N

Názov objednávateľa: Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Adresa objednávateľa: Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 52893944

Názov dodávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa dodávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 00329649

Predmet zmluvy: nájom na dobu určitú od 1.1.2022 do 31.12.2024

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.04.2022

Datum zverejnenia: 02.05.2022

Dokumenty Pdf Dodatok č. 2.PDF ( veľkosť: 37,2 KB, aktualizované: Pondelok 02. Máj 2022 09:32 )