Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Zmluva o bežnom účte- TRANSPARENTNÝ

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: VUB, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25

IČO dodávateľa: 31320155

Predmet zmluvy: otvorenie a vedenie bežného účtu pre pomoc ukrajincom

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 18.03.2022

Datum zverejnenia: 23.03.2022

Dokumenty Pdf Xerox Scan_23032022070609.PDF ( veľkosť: 127,8 KB, aktualizované: Streda 23. Marec 2022 08:06 )