Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Kiššová Mária

Adresa objednávateľa: J.Sklenára 113/58, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa dodávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 00329649

Predmet zmluvy: prenájom hrobového miesta na 5 rokov

Zmluvná cena: 10.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.03.2022

Datum zverejnenia: 16.03.2022

Dokumenty Pdf Nájomná zmluva.PDF ( veľkosť: 48,8 KB, aktualizované: Streda 16. Marec 2022 14:48 )