Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí NFP, č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003129

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Ministerstvo vnútra SR

Adresa dodávateľa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava

IČO dodávateľa: 00151866

Predmet zmluvy: Dodatok č. 01

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 26.01.2022

Datum zverejnenia: 27.01.2022

Dokumenty Pdf Dodatok č.1.PDF ( veľkosť: 95,4 KB, aktualizované: Štvrtok 27. Január 2022 12:25 )