Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Nájomná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Gabčová Jana

Adresa objednávateľa: Lipová 606/5, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa dodávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 00329649

Predmet zmluvy: prenájom bytu nižšieho štandardu na ulici Lipovej

Zmluvná cena: 90.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 27.09.2021

Datum zverejnenia: 27.10.2021

Dokumenty Pdf Nájomná zmluva.PDF ( veľkosť: 196,8 KB, aktualizované: Streda 27. Október 2021 09:56 )