Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Zmluva o pripojení žiadateľa do DS

Identifikácia

Číslo zmluvy: 24ZVS00008007773

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Východoslovenská distribučná, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO dodávateľa: 36599361

Predmet zmluvy: pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy - Nová MŠ

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 13.09.2021

Datum zverejnenia: 22.09.2021

Dokumenty Pdf Zmluva o pripojení.PDF ( veľkosť: 75,1 KB, aktualizované: Streda 22. September 2021 13:06 )