Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Dodatok č. 1 k Zmluve na výkon činnosti stavebný dozor

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Jaroslav Sokolský

Adresa dodávateľa: Jána Janského 3322/12, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 53543131

Predmet zmluvy: výkon kontroly na mieste - Novostavba Materskej školy

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 06.09.2021

Datum zverejnenia: 08.09.2021

Dokumenty Pdf Dodatok č.1.PDF ( veľkosť: 36,7 KB, aktualizované: Streda 08. September 2021 07:45 )