Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Monika Bartošová

Adresa objednávateľa: Krátka 545/26, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa dodávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 00329649

Predmet zmluvy: odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 17.05.2021

Datum zverejnenia: 26.05.2021

Dokumenty Pdf Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody ver. kanalizáciou.pdf ( veľkosť: 363,3 KB, aktualizované: Streda 26. Máj 2021 09:36 )