Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Dušan Longauer

Adresa objednávateľa: Krátka 14, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa dodávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 00329649

Predmet zmluvy: odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 03.05.2021

Datum zverejnenia: 26.05.2021

Dokumenty Pdf Zmluva o odvádzaní spl. odpadovej vody ver. kanalizáciou.pdf ( veľkosť: 369,8 KB, aktualizované: Streda 26. Máj 2021 09:16 )