Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Dodatok č. 1/2021

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Datalan, a.s.

Adresa dodávateľa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava

IČO dodávateľa: 35810734

Predmet zmluvy: licenčný poplatok 2 x - IS MEMPHIS podľa Zmluvy č. Z_21_0022 zo dňa 27.01.2021

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 27.04.2021

Datum zverejnenia: 07.05.2021

Dokumenty Pdf Dodatok č. 1.pdf ( veľkosť: 117,3 KB, aktualizované: Piatok 07. Máj 2021 10:45 )