Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

Identifikácia

Číslo zmluvy: 202100017

Názov objednávateľa: Pecha František

Adresa objednávateľa: Topoľová 345/19, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa dodávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 00329649

Predmet zmluvy: prenájom hrobového miesta na 10 rokov

Zmluvná cena: 40.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.04.2021

Datum zverejnenia: 28.04.2021

Dokumenty Pdf Nájomná zmluva.pdf ( veľkosť: 187 KB, aktualizované: Streda 28. Apríl 2021 09:20 )