Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Dodatok č. 12

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Slovenský Červený kríž územný spolok Spišská Nová Ves

Adresa dodávateľa: Nám. SNP 2258/2, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následná diagnostika ochorenia COVID - 19

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 22.04.2021

Datum zverejnenia: 26.04.2021

Dokumenty Pdf Dodatok č. 12.pdf ( veľkosť: 128,4 KB, aktualizované: Pondelok 26. Apríl 2021 10:53 )