Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Kurillová Michaela

Adresa objednávateľa: Kostolná 7/38, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa dodávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 00329649

Predmet zmluvy: odvádzanie odpadovej splaškovej vody verejnou kanlizáciou

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 31.03.2021

Datum zverejnenia: 06.04.2021

Dokumenty Pdf Zmluva o odvádzaní OV.pdf ( veľkosť: 361,9 KB, aktualizované: Utorok 06. Apríl 2021 14:12 )