Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 19.10.2020

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Služby obce Spišské Tomášovce, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 52893944

Predmet zmluvy: Vodovod a kanalizácia - lokalita Za Humnami II. a III. Etapa

Zmluvná cena: 23490.29 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 19.10.2020

Datum zverejnenia: 30.12.2020

Dokumenty Pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 19.10.2020.pdf ( veľkosť: 119,2 KB, aktualizované: Streda 30. December 2020 13:06 )