Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Nájomná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Pecha Milan, Pechová Mária

Adresa objednávateľa: Lipová 602/1,052 01 Spišská Nová Ves

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa dodávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 00329649

Predmet zmluvy: prenájom bytu nižšieho štandardu na ulici Lipovej

Zmluvná cena: 90.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.09.2020

Datum zverejnenia: 03.12.2020

Dokumenty Pdf Nájomná zmluva.pdf ( veľkosť: 709,2 KB, aktualizované: Štvrtok 03. December 2020 08:56 )