Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Zmluva o poskytnutie finančnej dotácie

Identifikácia

Číslo zmluvy: 12/2020

Názov objednávateľa: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Letanovce

Adresa objednávateľa: Slovenského raja 26, Letanovce

IČO objednávateľa: 31966292

Názov dodávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa dodávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 00329649

Predmet zmluvy: odstránenie havarijného stavu strechy na budove Materskej školy

Zmluvná cena: 3250.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 18.11.2020

Datum zverejnenia: 23.11.2020

Dokumenty Pdf img02445.pdf ( veľkosť: 158,2 KB, aktualizované: Pondelok 23. November 2020 09:54 )