Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

Identifikácia

Číslo zmluvy: 202000001

Názov objednávateľa: Cvengrošová Anna

Adresa objednávateľa: Juraja Sklenára 146/18,052 01 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa dodávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 00329649

Predmet zmluvy: prenájom hrobového miesta na 10 rokov

Zmluvná cena: 40.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.01.2020

Datum zverejnenia: 29.01.2020

Dokumenty Pdf Nájomná zmluva.pdf ( veľkosť: 154,5 KB, aktualizované: Streda 29. Január 2020 16:24 )