Obec Spišské Tomášovce

Zmluva

Spracovateľská zmluva - zmluva o spracovaní osobných údajov

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: webex.digital s.r.o.

Adresa dodávateľa: Ostrovského 2, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 48329461

Predmet zmluvy: úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri spracovaní Osobných údajov

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 23.01.2020

Datum zverejnenia: 28.01.2020

Dokumenty Pdf Zmluva o spracovaní OÚ.pdf ( veľkosť: 484,2 KB, aktualizované: Utorok 28. Január 2020 10:23 )